ประวัติความเป็นมา

 • 2557

   

  ก่อตั้ง บริษัท วี อี จำกัด

 • 2558

  ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ลักษณะ PPA ที่ขายไฟคืนให้การไฟฟ้าฯสำหรับบ้านพักอาศัย

   

  2558

 • 2560

   

  ให้บริการรับเหมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปลักษณะใช้เองเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า สำหรับออฟฟิศ มหาวิทยาลัยและโรงงาน

 • 2561

  ร่วมกับ Investment Firm ในการให้บริการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ลักษณะ Private-PPA สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

   

  2561

 • 2564

   

  ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินให้เป็นผู้ดำเนินการลงทุนในโครงการ Private-PPA

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กว่า 8 ปีที่ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับโซลาร์รูฟท็อป อย่างครบวงจร เรามุ่งมั่นที่จะเป็น partner ที่ตรงต่อคำพูด ตรงต่อเวลา และตรงต่อคุณภาพงาน เพื่อช่วยธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนการดำเนินการผ่านการใช้พลังงานทดแทน อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงขับเคลื่อนนำสังคมเข้าสู่ carbon neutrality

รัฐวุฒิ วณิชเสถียร
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วี อี จำกัด

ประวัติผู้ก่อตั้ง

หลังจากจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีเมื่อปี พ.ศ. 2547 บิ๊กได้ย้ายไปอยู่ที่เมือง San Francisco รัฐ California สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาต่อก่อนที่จะเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ University of California, Riverside ปี พ.ศ. 2551

บิ๊กได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง พร้อมทั้งได้รับรางวัลการเรียนดีเด่น Dean’s Academic Distinction Award และได้รับรางวัลการวิจัยดีเด่น Dean’s Academic Excellence Award จาก University of California, Riverside ปี พ.ศ. 2553

ต่อมา บิ๊กได้รับทุนการศึกษา Dean’s Distinguished Fellowship (2553 – 2557) จาก University of California, Riverside ให้ศึกษาต่อในชั้นปริญญาเอก ช่วยงานวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. Jay A. Farrell อดีต President of IEEE Control Systems Society (2557) เกี่ยวกับยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ บิ๊กได้รับปริญญาโทใน ปี พ.ศ. 2554

ในระหว่างนี้ช่วง ปี พ.ศ. 2556 บิ๊กได้มีโอกาสย้ายไปศึกษาปริญญาเอกที่ University of California, Santa Barbara ซึ่งในขณะนั้น U.S. News & World Report ได้จัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 4 ของสหรัฐอเมริกาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่เนื่องจากบิ๊กชอบการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติมากกว่าวิจัยทางด้านทฤษฎีอย่างเดียว บวกกับในประเทศไทยเริ่มมีโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้การไฟฟ้าฯ บิ๊กจึงตัดสินใจยุติการศึกษาปริญญาเอก และไปศึกษาต่อการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ University of Wisconsin-Madison ก่อนที่จะกลับมาประเทศไทย ก่อตั้ง บริษัท วี อี จำกัด และผันตัวมาทำธุรกิจเต็มตัว

© 2023 V E Company Limited.