ผลิตภัณฑ์ของเรา

ชุดโครงสร้างรองรับ

สามารถติดตั้งกับโครงสร้างหลังคาได้หลากหลายรูปแบบ เบา แข็งแรง และคงทนต่อสภาพอากาศ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน AS/NZ 1170 ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แผงโซลาร์เซลล์

ใหม่ N-Type รับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 30 ปี ค่าเสื่อมไม่มากกว่า 0.4% ต่อปี โดยปีที่ 30 จะคงมีประสิทธิภาพการผลิตไม่ต่ำกว่า 87.4%

อินเวอร์เตอร์

แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูงกว่าระบบทั่วไป 2-10% สามารถตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าได้รายแผง เริ่มต้นการรับประกันที่ 12 ปี