เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน

SolarEdge ดีกว่าระบบทั่วไป อย่างไรบ้าง

ปรับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ในระดับแผง

ระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไปจะปรับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ผ่าน MPPT ในระดับ STRING แต่เนื่องจากระบบของ SolarEdge มี Power Optimizer ที่ติดตั้งใต้ทุกๆแผง (หรือทุกๆ 2 แผง) จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้ระบบฯมากกว่าทั่วไป 2-10% ลดผลกระทบของค่ากำลังไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันของแต่ละแผง (Module Mismatch Loss) จากการผลิต การเสื่อมสภาพ หรือแม้กระทั่งเงาและคราบที่อยู่บนแผงโซลาร์เซลล์

เพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้วย SafeDC

SafeDC คือฟังก์ชั่นในระบบอินเวอร์เตอร์ของ SolarEdge เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ โดยการหยุดการผลิตไฟฟ้าและลดแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับ Power Optimizer ให้เหลือ 1V โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ 1) ระหว่างการติดตั้งระบบ 2) ระหว่างบำรุงรักษาหรือมีเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า และ 3) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิโดยรอบที่ติดตั้งอยู่ใน Power Optimizer ตรวจวัดอุณหภูมิมากกว่า 85℃

SafeDC ของ SolarEdge ได้รับมาตรฐาน IEC/EN 60947-1 และ IEC/EN 60947-3, VDE AR 2100-712 และ OVE R-11-1

Online Monitoring (ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน)

ตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าอย่าง Real-Time ในระดับแผง ระดับ string หรือทั้งระบบ ผ่าน Web Browser หรือ Mobile Application รายงานปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ประสิทธิภาพการผลิต และผลตอบแทน ได้ตั้งแต่วันแรก จนถึงปัจจุบัน ระบุเหตุขัดข้องได้อย่างชัดเจน ในระดับแผง เพื่อการตรวจสอบ แก้ไข และบำรุงรักษา ที่รวดเร็ว และลด System Downtime

อินเวอร์เตอร์ เริ่มต้นการรับประกันที่ 12 ปี

อินเวอร์เตอร์ทั่วไป ผู้ผลิตจะรับประกันการทำงาน เริ่มต้นที่ 5 ปี และสามารถขยายระยะเวลาการรับประกันได้ ถึง 10 15 หรือ 20 โดยจะมีค่ารับประกันเพิ่มขึ้นที่สูงตามระยะเวลา แต่อินเวอร์เตอร์ของ SolarEdge เริ่มต้นการรับประกันการทำงานที่ 12 ปี โดยเพิ่มเงินเพียง 15,500 บาท (สำหรับ SE30K) หรือ 51,000 บาท (สำหรับ SE90K) เพื่อขยายการรับประกันให้ถึง 20 ปี โดยหากผลิตภัณฑ์ขัดข้องในระยะเวลาการรับประกัน ตัวแทนจัดจำหน่ายของ SolarEdge จะดำเนินการเคลมชิ้นใหม่ให้ทันที

Power Optimizer รับประกันตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี

หัวใจหลักที่ทำให้ระบบของ SolarEdge สามารถตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าของระบบได้ในระดับแผงโซลาร์เซลล์ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เหนือว่าระบบทั่วไปคือการออกแบบและประยุกต์ใช้ Power Optimizer ในการควบคุมการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ หมดกังวลเรื่องการชำรุด เพราะว่าอุปกรณ์มีการรับประกันระยะยาว 25 ปี ตามอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์

คุ้มค่าการลงทุนที่สุด

ถึงแม่ว่าระบบของ SolarEdge จะมีต้นทุนที่สูงกว่าระบบทั่วไปถึงประมาณ 8% แต่ด้วยฟังก์ชั่นความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าบำรุงรักษาที่ลดลงจากการรับประกันผลิตภัณฑ์ระยะยาว ทำให้ระบบของ SolarEdge สามารถสร้างผลตอบแทนให้ได้สูงกว่าระบบทั่วไป

© 2023 V E Company Limited.