การบริการของเรา

โปรแกรมวางแผนการลงทุน ติดตั้ง โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

วิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับ สำหรับระบบ On-Grid ลักษณะใช้เองเท่านั้น (Self Consumption) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Site Survey: สำรวจและวิเคราะห์การติดตั้ง

วิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับ สำหรับระบบ On-Grid ลักษณะใช้เองเท่านั้น (Self Consumption) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

EPC: อาคารพาณิชย์

ขนาดกำลังการผลิต ไม่เกิน 30 kVA

EPC: โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดกำลังการผลิต ตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป

O&M: บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

ตรวจสอบการผลิตไฟฟ้า บำรุงรักษาให้ระบบผลิตเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน