โปรแกรมวางแผนการลงทุน ติดตั้ง โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

Solar Rooftop Planner

    โปรแกรมวางแผนการลงทุนติดตั้ง โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยท่านวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับ สำหรับระบบ On-Grid ลักษณะใช้เองเท่านั้น (Self Consumption) และไม่รวมลักษณะที่ใช้เองก่อนแล้วขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้การไฟฟ้าฯ ซึ่งได้รวบรวมหัวข้อหลักๆที่ได้รับจากการให้คำปรึกษา ผ่านประสบการณ์การให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบโซลาร์รูฟท็อปกว่า 8 ปี

    การจำลองผลการผลิตไฟฟ้า จะแบ่งเป็นตามภูมิภาคและแผงโซลาร์เซลล์หันไปทาง 4 ทิศทางหลัก เนื่องจากสภาพอากาศไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนตายตัว การวิเคราะห์จะคำนวนจากสถิติสภาพอากาศย้อนหลัง 20 ปีล่าสุด อ้างอิงจากฐานข้อมูลสภาพอากาศ Meteonorm 8 โดยใช้ความแม่นยำระดับ P95 Estimation (จะมีโอกาสไม่น้อยกว่า 95% ที่ผลผลิตไฟฟ้าจะได้มากกว่าผลประเมินในเชิงสถิติ)

    ความแม่นยำของการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักด้วยกันคือ 1) ความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถาม ทางเราขอเชิญให้ท่านอ่านบทความนี้ก่อนใช้งานโปรแกรมเพื่อทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะทางต่างๆที่ใช้ในโปรแกรม 2) ลักษณะการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกิน ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า จะต้องหรี่กำลังการผลิตลงเพื่อไม่ให้ไหลย้อนกลับเข้าโครงข่ายไฟฟ้า

    โปรแกรมวางแผนการลงทุนติดตั้ง โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) เป็นบริการฟรีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ไม่มีค่าใช้จ่าย และจะไม่ได้รับประกันใดๆทั้งสิ้น กรณีที่ท่านต้องการจะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและต้องการที่จะได้รับข้อมูลที่มีการรับรองความถูกต้อง ทางเราขอเชิญให้ท่านนัดเราสำรวจเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยจำลองการติดตั้งจากพิกัดสถานที่จริง วิเคราะห์ผลกระทบของเงา และเทียบกับลักษณะการใช้ไฟฟ้า

    Sending