อยากเริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการสำรวจสถานที่ ติดตั้ง โซลาร์รูฟท็อป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราช่วยท่านวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดโดยการจำลองรูปแบบการติดตั้ง 3 มิติ เพื่อการจัดวางแผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมและตรวจสอบผลกระทบของเงาจากบริเวณโดยรอบ ประมาณการพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ผ่านโปรแกรม PVSyst และเทียบกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าจริง รับประกันผลลัพธ์และประสิทธิภาพด้วย Bank Guarantee

เพียงกรอกแบบฟอร์มนัดสำรวจ แล้วเราจะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุด

ออกแบบ จำลองการติดตั้งแบบ 3D

สำรวจสถานที่จริงและจำลองแบบ 3 มิติ โดยโปรแกรม Sketchup เพื่อออกแบบและประมาณการติดตั้งที่เหมาะสม และตรวจสอบเงาจากสิ่งปลูกสร้างบริเวณโดยรอบ

วิเคราะห์การรับน้ำหนักของโครงสร้าง

ตรวจสอบการรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโครงสร้างเหล็กหรือโครงสร้างพื้นดาดฟ้า รวมถึงออกแบบวิเคราะห์การเสริมโครงสร้าง (กรณีโครงสร้างเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักที่เพิ่มเติมได้)

จำลองการผลิตไฟฟ้าโดย PVSyst

จำลองการผลิตไฟฟ้าจากพิกัดสถานที่จริง ทิศทางการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามการออกแบบ และผลกระทบของเงา ประเมินผลลัพธ์ความแม่นยำระดับ P99 (โอกาส 99% ที่ผลลัพธ์จริงจะไม่ต่ำกว่าผลประเมิน) จากฐานข้อมูล Meteonorm 8 ที่บันทึกสถิติสภาพอากาศ 20 ปีย้อนหลัง

วิเคราะห์ลักษณะการใช้ไฟฟ้า

วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจาก โซลาร์รูฟท็อป เทียบกับลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) เพื่อประมาณการผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนตามความเป็นจริง

รับประกันผลลัพธ์

ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี ให้เราแนะนำรูปแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่คุ้มค่าที่สุด รับประกันงานติดตั้งและประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโดย Bank Guarantee

Survey
หรือ Location Link จาก Google Map

เพื่อความรวดเร็วในการทำการวิเคราะห์โครงการ โปรดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้:
1) แบบอาคารที่ระบุขนาดของอาคารและพื้นที่ของหลังคา
2) แบบไฟฟ้า (Single Line Diagram)
3) แบบโครงสร้างอาคาร
4) สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้า
5) Login สำหรับระบบ AMR (ถ้ามี)